αρχικ ανατομα hiv/aids σεξουαλικ μεταδιδμενα νοσματα ασφαλστερο σεξ μθοι
Προφυλακτικ Αυνανισμς Στοματικ σεξ Rimming Fingering Πρωκτικ σεξ Fisting Βοηθματα Εναλλακτικ σεξ Watersports


Εναλλακτικς εναι οι πρακτικς που περιλαμβνουν
Σαδομαζοχιστικς (SM)  πρακτικς πως μαστγωμα, spanking  (χτπημα των γλουτν του λλου με το χρι), canning (χτπημα του λλου με βργα) wax (να περιχνεις τον λλο με καυτ κερ) βασανιστρια στο πος και στους ρχεις (CBT) . Εν το bondage περιλαμβνει το δσιμο του λλου με σκοιν δερμτινες λωρδες.
Οι πρακτικς αυτς εστιζουν περισστερο στο παιχνδι ανταλλαγς εξουσας.
Δεν αποτελον πρακτικς υψηλο κινδνου οτε για τον hiv οτε για τα λλα σεξουαλικ μεταδιδμενα νοσματα εκτς αν δημιουργονται πληγς και υπρχει παρουσα αματοςΟυρολαγνα αλλις water sports αλλις golden champagne αλλις golden shower αλλις κτρινο

Watersports
σημανει αφνω κποιον να ουρσει στο σμα μου ουρ στο σμα κποιου.  Πολλς φορς αυτ περιλαμβνει και το κατορημα στο στμα να πιεις τα ορα του λλου ανλογα αυτς τα δικ σου.
Σε σχση με τον hiv και τα λλα σεξουαλικ μεταδιδμενα νοσματα η  πρακτικ αυτ δεν ενχει καννα κνδυνο για την μετδοση τους  ταν τα ορα πφτουν στο σμα και δεν υπρχουν ανοιχτς πληγς αμυχς. Θεωρητικ τα ορα εναι αποστειρωμνα αλλ αν τα πιεις υπρχει κνδυνος να κολλσεις κποιο σεξουαλικ μεταδιδμενο νσημα αφο μπορε να περιχουν ιος του ρπητα λλα BUGS????. Επσης εν αυτς που ουρε χε πρβλημα με τα νεφρ του τα ορα μπορε να περιχουν αμα και ττε υπρχει κνδυνος μετδοσης του hiv. Τα ορα ακμα και χωρς αμα μπορε να περιχουν τον ιο hiv μως σε αυτ την περπτωση ο κνδυνος μετδοσης εναι μηδαμινς.
Γενικ τα watersports θεωρονται απ τις ασφαλες πρακτικς σε τι αφορ στην μετδοση του hiv.
Το να ουρσεις  μσα  στον πρωκτ του λλου ενχει κνδυνο αφο περιλαμβνει την διεσδυση του πους στον πρωκτ χωρς προφυλακτικ. Αν αυτ γνει μετ την εκσπερμτωση ττε τα ορα θα χουν και σπρμα μσα που αυξνει κατ πολ τον κνδυνο μετδοσης. Ο διος κνδυνος υπρχει και στην περπτωση που τα ορα περιχουν προσπερματικ υγρ.

Το ξερες;
 Πνοντας φθονο νερ μπρα τα ορα θα εναι διαφαν και δεν θα εναι τσο αλμυρ θα χουν ντονη μυρωδι. Αν πιεις φθονο χυμ φροτων τα ορα μπορε να χρωματιστον και να χουν την γεση απ το φροτο που περιεχε ο χυμς. Αυτο που  εναι φανατικο των watersports συμβουλεουν την κατανλωση χυμο αναν φρουλα για καλτερη γεση.

Θυμσου τι για την ηπαττιδα Α και την ηπαττιδα Β υπρχει εμβλιο