αρχικ ανατομα hiv/aids σεξουαλικ μεταδιδμενα νοσματα ασφαλστερο σεξ μθοι
τι εναι  συμπτματα πως μεταδδεται ιικ φορτο τεστ για hiv/aids προφλαξη μετα την εκθεση θεραπεες
χρτης ιστοHiv/Aids
Το hiv και το aids δεν εναι το διο. Δες ποιες εναι οι διαφορς:
Hiv
Η λξη hiv  προρχεται απ τα αρχικ των λξεων Human Immunodeficiency Virus που σημανουν Ις της Ανθρπινης Ανοσοανεπρκειας. 
Ο ις αυτς ταν μπει στο σμα μας καταστρφει το ανοσοποιητικ μας σστημα.και μλιστα συγκεκριμνα κτταρα του οργανισμο μας, τα Τ4 λεμφοκτταρα. Το ανοσοποιητικ μας  σστημα εναι υπεθυνο για την μυνα του οργανισμο μας απναντι σε κθε εδους μικρβια, ιος, μκητες, παρσιτα . ταν λοιπν χουμε μολυνθε απ τον hiv εμαστε πιο ευλωτοι σε λοιμξεις και διαφρους τπους καρκνων αφο το αμυντικ μας σστημα δεν λειτουργε σωστ.
Κποια κποιος που ζει με τον hiv  δεν εναι απαρατητο να παρουσιζει συμπτματα της hiv λομωξης γιατ ο οργανισμς μπορε να εναι σε θση να ελγχει την κατσταση. Τις περισστερες φορς για να γνει αυτ χρειζεται να παρνει συγκεκριμνα φρμακα.
Aids
Aids εναι τα αρχικ των λξεων Acquired Immune Deficiency Syndrome που σημανουν Σνδρομο Επκτητης Ανοσοποιητικς Ανεπρκειας. Δεν περιγρφει μια συγκεκριμνη ασθνεια συγκεκριμνα συμπτματα, αλλ το σημεο εκενο μετ απ το οποο ο οργανισμς μας δεν μπορε  να αντεπεξλθει στην λομωξη απ τον hiv. Συνθως τσι περιγρφουμε το τελευταο στδιο της hiv λομωξης. Οι γιατρο χουν συγκεκριμνα κριτρια για να ορσουν αν κποιος χει aids χι. ρα λοιπν, μπορε να χουμε τον ι hiv αλλ να μην χουμε aids.  Βασικ οι νθρωποι δεν πεθανουν απ aids αλλ απ καρκνους πνευμονες λλες καταστσεις που δεν μπορε να αντιμετωπσει ο οργανισμς μας ταν χει φτσει σε αυτ το στδιο.
Τις περισστερες φορς εναι λθος να λμε τι κποια κποιος χει aids. Στην πραγματικτητα αυτ που θλουμε να πομε εναι τι ζει με τον ι hiv τι εναι οροθετικ οροθετικς.

Εμαι οροθετικς σημανει τι ο ις hiv χει μπει στο σμα μου και μπορ να τον μεταδσω.
Δεν σημανει οπωσδποτε τι χω κποια συμπτματα τι χω αναπτξει aids.


Να θυμσαι:
Τα φρμακα δεν εξοντνουν τον ι, οτε τον αποβλουν απ το σμα μας.
Βοηθον απλ το ανοσοποιητικ μας σστημα να ελγχει την κατσταση, παρεμβανοντας στον πολλαπλασιασμ του ιο.

Για τα τελευταα επιδημιολογικ στοιχεα που αφορον στην Ελλδα δες www.keelpno.gr
Για τον κκλο ζως και αναπαραγωγς του hiv δες www.hivaids.gr
Για  βασικς γνσεις σχετικ με τον hiv δες www.hiv.gr© GAYSEXualhealth 2007-2009