αρχικ ανατομα hiv/aids σεξουαλικ μεταδιδμενα νοσματα ασφαλστερο σεξ μθοι
πρωκτς πος προσττης
χρτης ιστοΡαγδες του πρωκτο
Ραγδα εναι μια πληγ στο ντερο που  προκαλε πολ ντονο και οξ πνο ιδως κατ την αφδευση το πρωκτικ σεξ.
Συνθως συμβανει αν κτι τραυματσει την εξωτερικ επστρωση του σφικτρα μας. Αυτ μπορε να εναι να αντικεμενο π.χ. ντλντο αλλ και σκληρ κπρανα. Ακμα μπορε να συμβε και  κατ την διεσδυση του πους ταν ο σφικτρας μας δεν χει χαλαρσει αρκετ
Η ραγδα μπορε να κλεσει απ μνη της αν δεν την ενοχλομε. Για αυτ την περπτωση αποφεγουμε το πρωκτικ σεξ και προσπαθομε να ρυθμσουμε την διατροφ μας στε να χουμε σο το δυνατ γνεται πιο μαλακ κπρανα.( κατανλωση πρσινων λαχανικν, χρτων, φροτων, ψωμιο ολικς λεσης, πολλ υγρ). Οι διρροιες επιβαρνουν επσης τις ραγδες και δεν βοηθον στην επολωσ τους.
Καλ εναι μετ την τουαλτα να μην χρησιμοποιομε χαρτ για τον καθαρισμ, αλλ να πλενμαστε με χλιαρ νερ. τσι αποφεγονται ερεθισμο  στην περιοχ του πρωκτο. Αν θλουμε να χρησιμοποισουμε σαπονι καλ εναι να αποφεγουμε αρωματικ σαπονια και να προτιμομε κποιο πιο σαπονι ειδικ για τις ευασθητες περιοχς
Αν η ραγδα δεν κλεσει σντομα, γνεται χρνια και ττε χρειζεται ειδικ χειρουργεο για τη θεραπεα της.
Η χρση φθονου υδατοδιαλυτο λιπαντικο στο πρωκτικ σεξ μεινει τις πιθαντητες να πθουμε ραγδες.

γαστρεντερικ σστημα κλικ εδ ορθ/πρωκτςβλενογνος κλικ εδ τι συμβανει στο πρωκτικ σεξ κλικ εδ
κλσμα/πρωκτικ ντους κλικ εδ αιμοροδες κλικ εδ  ακρτεια κλικ εδ


© GAYSEXualhealth 2007-2009