αρχική ανατομία hiv/aids σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ασφαλέστερο σεξ μύθοι
τι είναι το gaysexualhealth σεξουαλική υγεία χρήσιμα τηλέφωνα και διευθύνσεις επικοινωνία
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  • Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 2472/97 για την “προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως “δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα”, νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί η ταυτότητα του  υποκείμενου των δεδομένων.
  • O GAYSEXualhealth δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/ και κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του.
  • Ο GAYSEXualhealth δεν χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών του. Οι επισκέπτες του GAYSEXualhealth μπορούν να ρυθμίσουν τον διακομιστή (browser) τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies.
  • Ο GAYSEXualhealth τηρεί αρχείο ηλεκτρονικών διευθύνσεων το οποίο δεν κοινοποιεί η δημοσιεύει. Το αρχείο χρησιμοποιείται για την αποστολή  ανακοινώσειων που έχουν σχέση με τον GAYSEXualhealth. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνεται πληροφορίες ή ανακοινώσεις από τον GAYSEXualhealth, παρακαλώ δηλώστε το στο info@gaysexualhealth.gr .
  • Ο GAYSEXualhealth περιλαμβάνει links προς άλλους ιστοτόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον ίδιο . Ο GAYSEXualhealth δεν ευθύνεται  για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ιστοτόπων αυτών.© GAYSEXualhealth 2007-2009